Begeleiding aanvragen

Begeleiding aanvragen

Het WMO-loket

In de meeste gevallen geldt dat u de begeleiding aanvraagt bij het WMO-loket van uw gemeente. Diverse gemeentes hebben de Sociale Wijkteams in het leven geroepen, welke als functie hebben de zorgvraag van de burger in kaart te brengen. Dit gebeurt over het algemeen tijdens een huisbezoek door middel van het “keukentafelgesprek”.

Het keukentafelgesprek

Het is mijn ervaring dat het meerwaarde heeft, iemand uit uw eigen omgeving deel te laten nemen aan het gesprek. Deze persoon kan dan bijdragen aan het formuleren van de hulpvraag en meedenken over mogelijke oplossingen. In dit gesprek wordt bekeken wat u zelf kan, waar u ondersteuning bij nodig heeft en wie deze ondersteuning het beste kan leveren. Hierbij wordt als eerste gekeken naar uw sociale omgeving. Wellicht kunnen buren, kennissen of vrienden van betekenis zijn. Daarnaast kan wellicht een voorliggende voorziening uitkomst bieden. Denk hierbij aan een maaltijden- of boodschappendienst of een vrijwilliger.

Wanneer er na deze inventaris blijkt dat professionele hulpverlening noodzakelijk is, zal er door de medewerker van het Sociaal Wijkteam een beschikking of indicatie geformuleerd worden, waarin vastgelegd wordt voor hoeveel uur per week en voor hoelang u recht heeft op deze hulpverlening in de vorm van begeleiding.

Zou u graag begeleiding ontvangen van Helikopter Hulpverlening, maar weet u niet zeker waar u aan moet kloppen om dit te organiseren? Dan kunnen we daar altijd samen naar kijken. Indien u daar behoefte aan heeft, is het mogelijk dat ik aanwezig ben bij het keukentafelgesprek en samen met u en de medewerker van het Sociaal Wijkteam uw zorgvraag in kaart breng. Ik breng hiervoor geen kosten in rekening.

Klik hier voor een stroomdiagram voor het aanvragen van begeleiding