Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ontevreden met uw hulpverlener?

Het is natuurlijk altijd vervelend als de samenwerking met uw hulpverlener om wat voor reden dan ook voor u niet prettig verloopt. In het gunstige geval bent u in staat om hier samen met uw hulpverlener uit te komen en is het een waardevol onderdeel van de samenwerking waar het contact tussen u beiden zich verder in positieve zin ontwikkeld. Ook kan het zijn dat de betreffende hulpverlener en u moeten constateren dat er geen sprake is van een goede match.  

Wanneer uw hulpverlener werkt voor een organisatie kunt u hiermee contact opnemen om te bekijken of er wellicht een andere hulpverlener beschikbaar is. Maar wat doe je als je er als cliënt niet uitkomt met je hulpverlener en deze werkt als zelfstandige? In dat geval adviseer ik om contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam. Zij kunnen dan samen met u en uw uw zorgverlener kijken naar een passende oplossing.

Een klacht indienen /WKKGZ

Helikopter Hulpverlening heeft de klachtenregeling zoals verplicht binnen de WKGGZ ondergebracht bij  Quasir.

Voor meer informatie klikt u hier.

Tuchtrecht BPSW

Anouk van Dijk  is geregistreerd bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), en valt hiermee automatisch onder het Reglement voor de tuchtrechtspraak van de vereniging. Dit lidmaatschap is van belang voor het handhaven van de kwaliteit van de hulpverlening en het beschermen van de rechten van cliënten. Hier kan een cliënt terecht die een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van een maatschappelijk werker. (NVMW, 2013)

Het is van belang hier te vermelden dat bovenstaande enkel geldt voor maatschappelijk werkende die aangesloten zijn bij de BPSW.  
Zie voor inzage in het reglement onderstaande link

http://www.nvmw.nl/clienten/tuchtrecht-inzien.html