Kwaliteit

Kwaliteit

 

Het is binnen de hulpverlening niet mijn gewoonte om taal te bezigen waarvan velen denken: tja klinkt interessant maar het zegt mij niets. Daarom vraag ik om de volgende twee alinea’s even door te bijten:

BPSW & Registerplein

Anouk van Dijk Social Work staat zowel geregistreerd bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) als bij kwaliteitskeurmerk Registerplein. De kwaliteit van de dienstverlening wordt geborgd door lidmaatschap van genoemde organisaties.

De beroepscode

Anouk van Dijk Social Work onderschrijft, voortvloeiend uit de HBO-opleiding Social Work en lidmaatschap van de BPSW en Registerplein, de Beroepscode van maatschappelijk werkers. Hierin zijn onder meer vastgelegd de beroepsnormen- en waarden. Daarnaast geeft de code richting aan het beroepsmatig handelen van de maatschappelijk werker, waarbij deze zich bereid toont over dit handelen verantwoording af te leggen.

Wat wil bovenstaande nu precies zeggen voor de cliënt?  Onder het menu Werkwijze kunt u terugvinden wat dit betekent in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening die ik lever.

logo_bpsw_rgb_website                 aaeaaqaaaaaaaaidaaaajdmzmtiymtexlwq2mjytndy1ny04mwu2lwzhogu2zwzly2eyzg                        nvmw-beroepscode_page_01