Wie / Wat / Waar?

Even voorstellen

1474576952971233499312

Mijn naam is Anouk van Dijk. Als HBO-gediplomeerd Social Worker begeleid ik mensen in de thuissituatie met allerhande hulpvragen.  Sinds juli 2014 sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werk ik als zelfstandig zorgaanbieder voor gemeenten. Om mijn kennis uit te breiden heb ik inmiddels ook de opleiding tot POH-GGZ afgerond. 

Helikopter Hulpverlening is een kleine zorgaanbieder. Begeleiding wordt in principe geleverd door mijzelf, waar wenselijk in samenwerking met een andere zelfstandigen en kleine zorgaanbieders uit het netwerk.

Voor wie?

Helikopter Hulpverlening legt zich toe op het begeleiden van mensen die in behandeling zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of daar net zijn afgerond.

Behandeling binnen de GGZ is hard werken. Begeleiding kan helpen om dat gene dat iemand daar aanpakt, thuis in de praktijk te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het respecteren van eigen grenzen, het aangaan van zaken die iemand  spannend vindt of simpelweg het zorgen voor stabiele, fijne thuisomgeving.

Kenmerkend aan de cliënten die begeleiding ontvangen van Helikopter Hulpverlening, is dat zij zich niet herkennen in de grotere organisaties of hier een vervelende ervaring hebben gehad. Daardoor kan de neiging ontstaan om hulpverlening in zijn geheel uit de weg te gaan.

Rehabilitatie, empowerment en eigen  regie

Op het moment dat  behandeling is afgerond, kan het nog een hele opgave zijn om zonder die achtervang verder te gaan met je leven. Wie ben je nu met al je plussen en minnen? Heeft je zelfvertrouwen een knauw gekregen omdat je moet leren leven met een eventuele diagnose? Begeleiding richt zich op het samen onderzoeken van waar jij heen wilt. Wat kan je zelf, waar heb je tijdelijk wat hulp bij nodig? We houden de doelen behapbaar waardoor je succeservaringen op doet en je zelfvertrouwen kan groeien.

De hulpvragen die iemand heeft zijn nooit helemaal gelijk. Het is een uitdaging om bij elke cliënt zorg op maat te leveren. Deze zorg is altijd afgestemd om de competenties (krachten) die iemand wel/niet heeft en gericht op het ontwikkelen hiervan waar mogelijk. Bij hulpvragen valt onder meer te denken aan:

  • Omgaan met financiën en regelzaken
  • Opbouwen en handhaven dagstructuur
  • Omgaan met ziekte of handicap
  • Opbouwen/uitbreiden van het sociaal netwerk
  • Toeleiding naar voorzieningen
  • Eenvoudige ondersteuningsvragen bij opvoeding (Let op! Niet SKJ geregistreerd)
  • Coördineren van zorg bij meerdere betrokken hulpverleners (casemanagement)
  • Vragen op het gebied van zingeving

Waar?

Helikopter Hulpverlening is als zorgaanbieder gecontracteerd met de Dongemond gemeenten. In de praktijk is Helikopter Hulpverlening actief in de gemeente Oosterhout. Begeleiding in één van de andere Dongemondgemeenten is in overleg mogelijk. Bij hulpvragen buiten dit werkgebied, kan er mee gedacht worden over een passende andere zorgaanbieder.

Ervaringsdeskundige

Ook ik weet dat het leven geen ponykamp is en heb vaak genoeg mijn neus gestoten voor me mijn eigen gebruiksaanwijzing een beetje duidelijk werd. Ik ben ADHD-ervaringsdeskundige en wanneer passend zet ik deze ervaring in. Ook heb ik ervaring als mantelzorger voor naasten met een diagnose. Ik ken hierdoor de weg door het woud van regels om tot de juiste zorg te komen en zo zelf niet overbelast te raken.

 

What’s in a name

De naam Helikopter Hulpverlening komt vanuit de gedachte dat je, pas als je van een afstand kijkt naar een situatie, je het grotere plaatje ziet. Als je ziet hoe zaken verband houden met elkaar, kun je duurzame doelen stellen en acties uitzetten. Het maakt dat je van hieruit keuzes kunt maken die het grotere geheel van jouw leven dienen.