methodisch handelen

Methodisch handelen

Gedurende de samenwerking lopen twee onderwerpen als een rode draad door de hulpverlening heen, het kunnen voeren van regie over het eigen leven en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Dit alles natuurlijk afgestemd op draagkracht en competenties van de cliënt.

Hulpverlenen is niet iets dat je altijd volgens een vast patroon aanpakt. Elk mens is anders, elke hulpvraag is anders. Daarnaast is soms niets zo veranderlijk als het leven en de mens. Met werken volgens een vast stramien doe je de cliënt te kort en jezelf als hulpverlener geweld aan. Zorg op maat lever je juist door te kunnen schakelen in je wijze van aanpak als een situatie daar om vraagt.

Het gaat te ver om hier een opsomming te geven van heel het methodisch repertoire dat ingezet kan worden. Drie methodieken zijn van grote invloed op mijn wijze van werken met cliënten: de presentiebenadering van Andries Baart, de oplossingsgerichte methodiek en het taakgericht hulpverlenen. Inzetten van deze methodieken draagt bij aan het opbouwen en onderhouden van een goede werkrelatie. Daarnaast geven de laatste twee een goede structuur aan de samenwerking en bieden ze de mogelijkheid om de cliënt in zijn kracht te zetten waar mogelijk.